Jämför priser på solceller

Vill du köpa billiga och bra solceller för installation på din villa? Här kan du jämföra uppdaterade priser från olika leverantörer av kompletta solcellsanläggningar och det är vår ambition att göra det enklare för dig som konsument att hitta en billig, prisvärd och pålitlig leverantör.

Letar du efter en lämplig leverantör för att göra en investering i en solcellsanläggning så har du kommit helt rätt!

Solceller på ett villatak
Villor med solceller på taket är en allt vanligare syn i Sverige

Jämför nyckelfärdiga solcellspaket här ->

För den som på enklast möjliga vis vill köpa och installera solceller så erbjuder många leverantörer så kallade nyckelfärdiga solcellspaket. Det innebär att leverantören tar ansvar för allt som har med anläggningen och installationen av den att göra.

Jämför priser på solcellspaket här ->

Vill du hellre installera solceller själv, eller kanske har du en speciell firma som du vill anlita enbart för installationsjobbet? Då kan du köpa en anläggning till paketpris, där alla komponenter och installationsmaterial ingår men inte själva installationsjobbet.

Jämför priser på solpaneler här ->

Jämför priser på solpaneler, den viktigaste komponenten i en solcellsanläggning.
Solceller i Sverige, funkar det?

Pris på solceller har sjunkit hundrafalt sedan sjuttiotalet
Prisutveckling för solceller uttryckt i dollar / watt. Bild från wikimedia

Att installera solceller på sitt hus har blivit alltmer populärt i Sverige. I takt med att tekniken blivit både effektivare och betydligt billigare än historiskt så har antalet installationer av solpaneler på villataken i Sverige formligen exploderat. Priset per installerad kW har sjunkit så pass mycket att det idag inte bara är den mest miljömedvetna som köper en solelanläggning utan nu är det även en form av investering för den ekonomiskt lagda.

Den tekniska utvecklingen av solceller har även lett till att effektiviteten på elproduktionen har gått upp markant. För varje installerad kvadratmeter får man idag ut fler kilowatt än tidigare och det gör att man inte behöver använda lika stor yta på sitt hustak för att få samma elproduktion. Detta gör att fler tak kan nyttjas för solceller än tidigare.

Att det idag dessutom är enklare än någonsin att få en helt egen miljövänlig produktion av solenergi tack vare förenklade regler kring bygglov och elhandel, samt en väl utbyggd och fungerande marknad för solcellsanläggningar, gör valet ännu enklare för den som vill investera i en egen anläggning. Den administrativa bördan har under de senaste 10 åren minskat, bland annat genom att man har tagit bort krav på momsregistrering och att man i många kommuner i praktiken har tagit bort bygglovskrav på solceller.

Utöver de tekniska framstegen och de administrativa förenklingarna så har även ersättningen för mikroproduktion av el ökat betydligt. Svenska elhandelsbolag ersätter solcellsägaren för det elöverskott som produceras under soliga dagar, och även staten ger en automatisk skattereduktion för den el man producerar och skickar ut på elnätet.

Sammanfattningsvis så innebär detta att förutsättningarna för att en solcellsinvestering ska vara lönsam har blivit betydligt bättre. En anläggning köpt idag har en återbetalningstid på cirka 8-12 år lite beroende på storlek och installationsförutsättningar.


Vill du också synas här?

Vår jämförelsetjänst är till för alla och säljer ni antingen hela solcellspaket eller kanske nyckelfärdiga anläggningar och inte finns med i listorna så får ni gärna kontakta oss. Det kostar inget att vara med, men vi har några krav för att lägga upp ert erbjudande.

  • Erbjudandet måste finnas med prisinformation på er hemsida
  • Priser ska inkludera allt nödvändigt material inklusive installationsmaterial
  • Har ni ett lojalitetsprogram/affiliate så önskar vi få information och erbjudande om att delta