10 saker att tänka på vid val av elhandelsbolag när du har solceller

Sälj ditt elöverskott till en elhandlare

En solcellsanläggning skapar vid soliga dagar överskottsproduktion, det vill säga mer el produceras än vad hushållet gör av med vid samma tillfälle. Denna överskottsel går inte till spillo utan den skickar en nätansluten anläggning ut på elnätet så att andra kan konsumera elen.

När man kopplar in en solcellsanläggning mot elnätet så byter elnätsägaren ut elmätaren mot en mätare som kan mäta riktningen på elen som går genom den. Man får då ett mätvärde för den el man köper av elhandelsbolaget, och man får dessutom ett mätvärde på den överskottsproduktion som man skickar ut på elnätet. Det är elen som går ut på elnätet från fastigheten som man som privatperson kan sälja till en del elhandelsbolag, oftast till ett rörligt pris som följer det så kallade SPOT-priset på el.

På samma vis som man normalt sett gör med sitt elavtal så bör man årligen se över det avtal man har vad gäller den el man säljer, det finns mycket pengar att tjäna på att vara aktiv och se till att man hela tiden har det mest fördelaktiga avtalet.

Vi har här samlat några tips på bra saker att tänka på så att du gör rätt val.

10 viktiga saker för dig som ska välja elhandelsbolag

Köper bolaget överskottsel? Det första du måste ta reda på är om elhandlaren faktiskt erbjuder tjänsten att köpa ditt överskott. Står det inget på bolagets hemsida så kan du kontakta dem och fråga, men oftast så brukar bolagen vara duktiga med att marknadsföra detta. Hittar du inget på hemsidan men misstänker att de faktiskt köper överskottsel så kan du ofta googla bolagets namn + solceller, då brukar Google vara ganska bra på att lotsa dig rätt in på sidan.

Har bolaget bra priser på el du köper? Tänk på att du även måste köpa elen av samma bolag som du säljer till. Det kan därför vara bra att inte enbart jämföra hur mycket du får betalt för den el du säljer utan du bör även vara uppmärksam på hur mycket du betalar för elen du köper också.

Då du kommer att köpa mer el än du säljer så är det nästan ännu viktigare att få ett bra pris på elen du köper. För att undersöka detta så rekommenderar vi att du använder någon form av prisjämförelsetjänst, exempelvis Elskling.

Ersättning per såld kWH. Hur mycket du får i ersättning för varje såld kWh är mycket viktigt, men det är inte alltid helt lätt att jämföra. En del köper din el till SPOT-priset, medan andra även har ett påslag på SPOT-priset. I det fallet så är det lätt att jämföra. Men andra bolag kan erbjuda dig att köpa ditt överskott till ett fast förutbestämt pris. Då är det inte lika lätt att jämföra priserna då du inte vet hur SPOT-priset kommer att röra sig i framtiden.

Ingår elcertifikat i ersättningen? För varje 1000 kWh som du skickar ut på nätet så tilldelas du ett så kallat elcertifikat. Detta certifikat har ett pris som fastställs på en elcertifikatbörs. System är tänkt att främja produktion av förnyelsebar energi och kan nyttjas av alla som producerar miljövänlig el, även mikroproducenter som har en solcellsanläggning på sin villa.

En del elhandelsbolag tar över rättigheterna till elcertifikaten när du skriver kontrakt med med för mikroproduktion. Det innebär att du själv inte äger certifikaten och du kan därför inte själv sälja dem på certifikatbörsen. 2020 var priserna historiskt låga och då har det inte spelat så stor roll om du som mikroproducent fått behålla dem eller ej. Men bara för några år sedan så var certifikaten en betydande del av totala ersättningen.

Måste du vara elnätskund hos bolaget? Var uppmärksam på om villkoren kräver att du även är elnätskund. Ofta så är elhandelsbolaget även nätägare och de erbjuder då gärna sina nätkunder bättre villkor än de som har andra nätbolag. Ett tips här är att kolla med det nätbolag som just din anläggning är ansluten till, kanske har de ett kundanpassat erbjudande till just dig!

Utnyttja erbjudanden till nya kunder. För att konkurrera med andra bolag och få fler nya kunder så har en del elhandelsbolag erbjudanden där de betalar extra mycket för din el under en begränsad period, ofta upp emot 12 månader. Genom att göra aktiva val så kan du som säljare få ta del av flera sådana erbjudanden och därmed få mer betalt för din produktion.

Vad är bindningstiden? Precis som med vanliga el-abonnemang så är det bra att ha koll på bindningstiden. Du vill helst inte låsa upp dig alltför länge mot en elhandlare då du kanske vill byta till något annat bolag som vid ett senare tillfälle har bättre villkor. Kolla även upp så att inte bolaget kan ändra ersättningsmodellen under bindningstiden, det kan annars leda till tråkiga situationer där du får sämre ersättning än du trott och så är du ändå låst till avtalet under en längre tid.

Hur mäts SPOT-priset? Om du har ett avtal där du ska få betalt enligt SPOT-priset så är det bra att förstå hur bolaget räknar ut det. En del bolag använder så kallad tim-mätning där du får SPOT-priset från just den timman när du säljer elen. Andra bolag kan göra ett medelvärde över dygnets timmar och multiplicerar sedan detta med din dygnsförsäljning. Beroende på väder och vind (faktiskt) så är det ibland bättre med det ena eller det andra. Har du även en elbil med smart laddfunktion så kan tim-mätning vara extra fördelaktigt.

Går det att följa upp produktionen? Det är kanske inte det viktigaste för att få bra ekonomi på elproduktionen, men det är väldigt trevligt att kunna göra uppföljningar försäljningen av el. En del elhandelsbolag har även appar där du kan se fina grafer som du stolt kan visa upp för dina vänner.

Har bolaget bra recensioner? Sist men inte minst så bör du kolla upp hur nuvarande kunder upplever bolaget. För att bespara dig framtida bekymmer och tråkiga situationer så rekommenderar vi att du alltid gör en undersökning om kundnöjdhet innan du bestämmer dig för att byta till ett nytt bolag.

Elhandelsbolag som köper din överskottsel

Så nu när du har fått lite tips på hur du ska tänka kring valet av elhandelsbolag så har vi här några bolag och tjänster som du kan börja med att prova dina nya kunskaper på!

Vi har här samlat några av de bolag som du kan sälja överskottet från din solcellsanläggning till. De flesta bolag köper ditt överskott till SPOT-priset, men en del kan ha påslag som gör att du får ännu mer betalt för ditt överskott.

Fortum

Fortum är en av Sveriges ledande energibolag och man har särskilt inriktat sig mot att erbjuda tjänster till privatpersoner som har solcellsanläggningar. Med Fortum får du ett avtal med en trygg partner och du kan sälja din el till Fortum oavsett var i landet du bor och oavsett vilket elnätsbolag du har.

Läs mer om Fortums erbjudande här: www.fortum.se – solel


Göta Energi

Många väljer elbolag baserat på billigast elpris. Göta Energi har satsat på prismedvetna kunder och har ofta väldigt låga elpriser. Att kombinera låga elpriser med att även kunna sälja överskottet av elproduktionen är precis vad man som solcellsägare är ute efter!

Läs mer om Göta Energis erbjudande: www.gotaenergi.se – mikroproduktion


Telge Energi

Telge Energi har som målsättning att göra Sverige till en förebild inom hållbarhet. Förutom att Telge Energi köper solel så kan du även välja att köpa hållbar el märkt Bra Miljöval, och därmed göra skillnad både med egenproducerad energi och den energi du köper av bolaget.

Läs mer om Telge Energis erbjudande: www.telgeenergi.se/privat/solceller/jag-har-solceller/


Elskling

Det går även att hitta bolag som köper ditt överskott på jämförelsesidor såsom Elskling. Det är lite svårare då det inte går att filtrera fram enbart bolag som även köper överskott, men ett tips är ändå att använda Elskling för att leta reda på billiga elhandelsbolag för att sen undersöka dessa om de även köper ditt överskott. Det finns många hundralappar att spara på det sättet!

Börja leta efter billiga elhandlare som även köper din el: www.elskling.se