Hur räknar man på solceller? – några tips som gör det enkelt för dig!

Nu behöver du ingen miniräknare för att räkna på solceller. Använd ett gratis onlineverktyg för att snabbt få en uträkning på hur lön sam en solcellsanläggning på ditt hus kan vara.
Nu behöver du ingen miniräknare för att räkna ut hur lönsamt det är med solceller på ditt hus!

Vill du veta hur mycket miljövänlig el du kan producera med solceller på ditt hus? Det är numera väldigt enkelt att få en snabb uppskattning av potentialen med solceller var du än bor i landet, och du behöver inte göra några avancerade uträkningar själv.

Prova istället någon av de följande verktygen och få svar på bara några minuter!

Vi har gjort en jämförelse av olika gratiskalkylatorer och matat in en fiktiv anläggning på ett hus där vi redan har solceller. Resultaten skiljer sig lite mellan varandra men det är främst för att de olika kalkylerna har olika justeringsmöjligheter. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att uträkningen av produktionen stämmer ganska väl överens med den verkliga produktionen.

Följande verktyg har vi provat


Fortum

Fortum har en mycket användarvänlig men ändå mycket kraftfull solkalkylator på sin hemsida. Man börjar med att skriva in den adress man vill installera solceller på. När man väl matat in adressen så får man en översiktskarta över fastigheter och man kan klicka på det hus som man vill räkna på. Här har man även möjlighet att välja andra fastigheter än huvudhuset på tomten.

Inställningsmöjligheterna är många, exempelvis kan man ändra takstorlek, taktyp, takmaterial, takvinkel samt även vilket väderstreck huset har. Gränssnittet är enkelt att använda och det går snabbt att testa olika inställningar. När vi provade på vår villa och omkringliggande hus så var de uträknade värdena förvånansvärt korrekta.

Mata in din adress för att Fortums solkalkylator ska räkna ut hur mycket en solcellsanläggning hos dig kan producera
Fyll i adressen du vill räkna på, alternativt så låter du google finna den position du just nu är på.
Justera parametrar såsom takyta, takvinkel, väderstreck etc för att göra kalkylen ännu mera precis
Många inställningsmöjligheter gör att du kan finjustera och få ett mycket mera anpassat resultat för just din anläggning.

Fortum har valt att låta dig som användare virtuellt prova deras olika solcellspaket på din fastighet. Det finns just nu 4 paket i sortimentet, men även dessa justeras för att matcha dina inmatningar på bästa sätt. Vi exemplet nedan så tyckte solkalkylatorn att vi skulle räkna med Solcellspaket XL 38, dvs ett stort paket med 38 solpaneler, något som råkar stämma nära på exakt med anläggningen som sedan 10 år sitter på huset!

Resutatet visas i grafer med årsproduktion, årlig besparing och en 30-årig kalkyl på ackumulerad besparing
Resultatet visas i form av årsproduktion, uppskattad årlig besparing samt även med en totalkalkyl på 30 års sikt. Jämfört med den existerande anläggningen så är den framräknade produktionen väldigt likt den faktiska. Extra kul är att Fortum även visar en graf över hur stor överproduktionen är under årets månader
Fortums solkalkylator visar vilka komponenter såsom solceller och växelriktare som har använts i beräkningen av resultatet.
Förutom tekniska data om komponenterna som ingår i det föreslagna solcellspaketet så har Fortum även en kul uträkning på vad solcellsanläggningen producerar en solig dag, uttryckt i hur långt man kommer med en elbil, hur många fredagsmyskvällar med Taco & TV man kan få eller hur många tvättmaskiner man kan tvätta.

Klicka här för att öppna kalkylatorn hos Fortum->

Jämtkraft

Jämtkraft har en enkel kalkylator på sin hemsida som både räknar ut hur mycket solenergi en anläggning på ditt hus kan producera, samt även en beräkning på kostnad och återbetalningstid för en lämplig solcellsanläggning. Kalkylatorn använder sig av din adress för att kunna räkna med rätt solinstrålning över året. Med hjälp av ett enkelt ritverktyg så kan du även rita ut var på ditt tak du vill ha solcellerna och du får då även koll på hur många kvadratmeter solceller du kan ha på ditt tak.

Inmatning i Jämtkrafts kalkylator
I kalkylatorn kan man välja att rita ut takytan, eller så matar man in antalet kvadratmeter själv. Takvinkel och riktning är enkelt att justera
Ett resultat från Jämtkrafts solkalkylator som visar hur mycket elproduktion en anläggning på ditt hus skulle kunna ge. Återbetalningstiden för exemplet är 10.8 år.
Resultatet visar hur stor årlig produktion man teoretiskt får. Gällande kostnader och besparingar så är det lite oklart vilka priser och ersättningar som modellen använder sig av. Man kan se summorna mer som riktvärden

Klicka här för att öppna kalkylatorn hos Jämtkraft ->

Solcellskollen

Solcellskollen har en lite mer avancerad kalkylator. Här kan du finjustera flera parametrar både vad gäller själva anläggningen men även hur stor ersättning man får för den producerade elen. Kalkylatorn är lite svårare att använda men den ger också ett mycket mera precist resultat.

Inmatning av postnummer och takets riktning
På solcellskollen så matar du inte in fastigheten adress utan här räcker det med postnummer. Takets riktning och lutning går att justera på ett enkelt sätt.
I solcellskollens kalkyl kan man ändra ersättningsnivåerna för solelsproduktionen.
Solcellskollen ger dig möjlighet att finjustera ersättningsnivåerna du får för din el. Här kan du laborera med olika elpriser och ersättningar för att se hur det slår på resultatet.
Resultatet visas i ett stapeldiagram som visar hur mycket produktion varje månad ger. Återbetalningstiden i exemplet hamnade på 14 år.
Slutresultatet visas med återbetalningstid och en graf som visar den månatliga produktionen av el. För att kunna beräkna återbetalningstiden så har ett antagande gjorts vad gäller anläggningens kostnad, en parameter du själv enkelt kan ändra på.

Klicka här för att öppna kalkylatorn hos solcellskollen ->


Solkollen

Solkollen har en inmatning som är i princip identisk med Jämtkraft. Man anger sin adress och sen kan man rita ut var på taket man vill ha sin solcellsanläggning, alternativt så matar man in storleken manuellt. Riktning och takvinkel är också lätt att justera. Hos solkollen kan man även ändra på solcellernas verkningsgrad, något som påverkar hur mycket energi man får ut av varje kvadratmeter,

I solkollens inmatningsformulär kan man bland annat välja effektivitet på solcellerna.
Inmatningen är enkel. Antingen ritar man ut var på taket man vill ha solceller, eller så skriver man in takytan manuellt. Hos solkollen kan man ändra på effektiviteten på solcellerna.
Sammanställningen visar ett stapeldiagram över produktionen över årets månader. Återbetalningstiden i exemplet är 11.2 år.
Resultatet presenteras på ett enkelt och tydligt sätt. Förutom produktion och återbetalningstid så räknar även solkollen ut hur mycket minskat koldioxidutsläpp som anläggningen har lett till.

Klicka här för att öppna kalkylatorn hos solkollen ->