Om oss

Solcellspriser.se är en databas med svenska butikers solcellsprodukter.
Uppgifterna uppdateras kontinuerligt, men priser och uppgifter kan ibland skilja mot de uppgifter respektive butik har.
Det är alltid butikens uppgifter som gäller oavsett vad det står på solcellspriser.se.

Ser du något uppenbart fel på sidan, eller om du vill att vi lägger till en ny butik, tveka då inte att kontakta: info@solcellspriser.se, eller skicka ett meddelande direkt via formuläret nedan.

Läs gärna bloggen www.solkalkyl.blogspot.se där du kan läsa mer om solenergi.