Grönt rotavdrag för solceller 2021

Under 2021 och framåt så gäller nya regler kring stöd för solcellsinstallationer, här sammanfattar vi det viktigaste du bör veta om förändringen så att du bättre kan planera din solcellsinstallation.

Det stöd som tidigare betalats ut för solcellsinstallationer skapades 2009 och har varit omåttligt populärt ute i landet. Att det varit så populärt att ansöka stödet har under flera år lett till att de budgeterade pengarna tagit slut långt innan alla fått sina ansökningar beviljade. Detta har gjort att många har gett upp tanken på att installera solceller, eller så har de skjutit upp det på framtiden.

Det nya gröna rotavdraget som trädde i kraft den 1’a januari 2021 fungerar på ett för dig mycket enklare sätt. Istället för att ansöka om stöd från en förutbestämd pott pengar så har nu alla hushåll en dedikerad 50.000 SEK/år möjlighet till skattereduktion för investering i “grön teknik”. Avdraget går till på samma sätt som RUT och ROT, och firman du anlitar för installation av solceller drar av en viss procent av arbets- och materialkostnaden. Procentsatsen beror på vad för typ av installation som utförts.

  • Installation av nätansluten anläggning: 15%
  • Installation av system för lagring av egenproducerad energi (batteri exempelvis) : 50%
  • Installation av laddningspunkt elbil: 50%

För att kunna nyttja avdraget så krävs det att det finns en skatt att kvitta avdraget emot. Du måste alltså ha betalat in skatt under året för att kunna göra avdrag via det nya gröna rotavdraget.

En viktig aspekt att ha i åtanke är att det bara är möjligt att göra avdrag för material som en firma som installerar solcellsanläggningen åt dig har köpt in. Du kan alltså inte köpa materialet själv och göra avdrag för materialkostnaden, inte ens om du anlitar en firma som gör själva installationen av det material du har köpt. I det fallet du har köpt materialet själv men anlitar en installationsfirma så kan du däremot få det gröna avdraget för arbetskostnaden.