Solcellspaket

I solcellspaket så ingår allt från solpaneler, växelriktare, kablage och monteringsutrustning. Installation och inkoppling får du som kund göra själv, alternativt anlita installatör separat. Alla priser är med moms men utan vare sig investeringsbidrag eller rotavdrag. Slutpriset för dig blir därmed oftast lägre än vad nedanstående tabell visar.

ButikEffekt kWPaneltypPrisSEK/WattLänk
Lorex12.3Polykristallin662505.4Gå till butik
Lorex6.2Polykristallin347125.6Gå till butik
Solshoppen11.5Monokristallin899757.8Gå till butik
Swedensol10.2Polykristallin798757.8Gå till butik
Solshoppen9.6Monokristallin759007.9Gå till butik
Lorex2.2Polykristallin175378.0Gå till butik
Electrotec Energy15.2Monokristallin1220008.0Gå till butik
Swedensol7.7Polykristallin625008.1Gå till butik
Electrotec Energy11.8Monokristallin960008.1Gå till butik
Electrotec Energy8.0Monokristallin680008.5Gå till butik
APM Solenergi13.2Monokristallin1158008.8Gå till butik
Solshoppen5.8Monokristallin555009.6Gå till butik
APM Solenergi8.4Monokristallin814009.7Gå till butik
Solcellsbyggarna14.5Monokristallin1430009.9Gå till butik
Solelgrossisten9.1Monokristallin903509.9Gå till butik
Solhandeln5.6Polykristallin5628610.0Till butik
Swedensol3.2Polykristallin3187510Gå till butik
Solcellsbyggarna9.9Monokristallin10000010.1Gå till butik
Solcellsbyggarna11.9Monokristallin12100010.2Gå till butik
APM Solenergi6.0Monokristallin6320010.5Gå till butik
Solelgrossisten7.8Monokristallin8161710.5Gå till butik
Windforce10.8Polykristallin13200012.2Gå till butik
Solcellsbyggarna5.9Monokristallin7500012.7Gå till butik
Solelgrossisten3.9Monokristallin4985012.8Gå till butik
Windforce5.8Polykristallin7900013.6Gå till butik
Windon11.0Polykristallin14950013.6Gå till butik
Windon8.8Polykristallin12070013.7Gå till butik
Windon3.3Polykristallin4912514.9Gå till butik
Windforce2.3Polykristallin4600020.0Gå till butik

Anvisningar till tabellen 

Effekt

Hur stor effekt man vill installera beror på många faktorer. Vill man använda så stor andel av den egenproducerade elen som möjligt så bör man inte köpa en alltför stor anläggning. Vill du däremot täcka hela årsbehovet så är det viktigt att känna till att produktionen aldrig får överstiga hushållets konsumtion under ett kalenderår. En tumregel att hålla sig till är att en väl fungerande anläggning i Sverige producerar cirka 0.8kWh per installerad Watt, lite mer i söder och mindre ju längre norrut anläggningen installeras. 

Paneltyp

Det finns ett flertal olika typer av solcellspaneler som har olika egenskaper.


Monokristallina
Dessa kiselbaserade paneler har ofta ett homogent mörkt färguttryck. De har ofta högre effektivitet och fungerar bättre i lägre ljusförhållanden.

Polykristallina
Dessa kiselbaserad paneler är mer blåa i färgen och ibland lite ‘flammiga’. Cellerna i panelerna är fyrkantiga (till skillnad från monokristallina där de är mer runda).

Tunnfilmsolceller
Dessa paneler är ej kiselbaserade utan använder sig av andra material (ex.v CdTe – Kadmium Tellurid). De har lägre effektivitet men är ibland billigare per Watt än de kiselbaserade. De används oftast på platser där man har obegränsat med utrymme för solceller.

Pris

Totalpriset exklusive installation.

SEK/Watt

Det här är ett mycket viktigt mätetal som talar om hur mycket anläggningen kostar per installared Watt. Ju lägre detta pris är, desto fortare kommer anläggningen att betala sig själv. Tänk dock på att det finns andra aspekter (garanti, support, utseende, livslängd etc) som bör vägas in i investeringsbeslutet. Med dagens elpriser och ersättning för mikroproducerad el så kan man med en enkel tumregel säga att återbetalningen tar lika många år som anläggningen kostar per installerad Watt. Inom parentes visas priset man får med det statliga solcellsbidraget